Category Bình chứa khí nén bình dương

Bình Chứa Khí Nén Đứng

Bình chứa khí nén đứng Bình Dương

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các loại bình chứa khí nén đứng:

binh-chua-khi-nen-binh-duong

 

dau-may-nen-khi-truc-vit-binh-duong-2Dung tích bình chứa khí nén: 300lít, 500lít, 700lít, 1000lít, 1300lít, 1500lít, 2000lít

dau-may-nen-khi-truc-vit-binh-duong-2Dung tích bình chứa khí nén : 2500 lít, 3000 lít, 3500 lít, 4000 lít, 4500 lít

dau-may-nen-khi-truc-vit-binh-duong-2Dung tích: 5000 lít, 5500 lít, 6000 lít, 7000 lít, 7500 lít, 8000 lít, 10000 lít.

Xem chi tiết